English version

Výstavy

Samostatné výstavy

1979 Obrazy, tapisérie - Galéria C. Majerníka, Bratislava
1983 Obrazy - Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava
1986 Obrazy a keramika - Slovenské kultúrne stredisko
  Praha /spolu s B. Lunterovou /
1991 Obrazy a keramika
  Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
1998 Pezinské múzeum, Pezinok
1998 "Geléria Missis", Bratislava
  "Snění v bílem"
2004 Brasséria Parlamentka, Bratislava
2005 Dni slovenskej kultúry, České Budějovice, ČR
2005 "Snění v bílem", D+ Gallery Praha, ČR
2007 Obrazy - Galéria F7, Bratislava, Mestská časť Staré mesto
2007 Obrazy - Zámok Studené
2009 Art Galéria, Nitra
Sprievodná akcia - Divadelná Nitra
2011 Galéria Salla Terena, Prezidentský palác, Bratislava
2018-2019 MALBA,Staromestká  galéria Zichy, Bratislava-mestka čast Staré mesto

Kolektívne výstavy

1979 Medzinárodná výstava mladých výtvarníkov
  Valencia, Španielsko
1982 VI. Medzinárodné bienále maľby - Galéria Košice
1983 Prírastky Slovenského maliarstva 20. storočia
  Národná galéria, Bratislava
1984 VII. Medzinárodné bienále maľby - Galéria Košice
1983-4 Autoportrét v Slovenskom maliarstve 20. storočia
  Národná galéria, Bratislava
1984 21 slovenských krajinárov, Kuba
1988 Medzinárodné maliarske sympózium, Poľsko
1989 Slovenské umenie, Franktfurt nad Mohanom, Slovart
1990 Šport v slovenskom výtvarnom umení
  Národná galéria, Bratislava
1999 Slovenské národné múzeum, Bratislava
  "Slnovrat"
2000 Gallery - Arias & Vanda, Modra
2001 Jubilejná výstava - UBS, Bratislava
  80 rokov UBS, Praha
  "Slnovrat" - zámok Halbturn, Rakúsko
  OSN, Ženeva
  Súkromná galéria, Ženeva
  Fontána Danubiana, Ambasáda SR v Ríme, Taliansko
2002 Salón 2002 - / hosť /
  Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Bratislava
2002/2003 Kabinet komisára Verheugena, Brusel
2003 Kontakty V4 - UBS, Slovenský rozhlas, Bratislava
  Kontakty V4, Trebišov
  Kontakty V4 -Múzeum Mihálya Munkácsyho
  v Békešskej Čabe, Maďarsko
  XII. členská výstava - Slovenský rozhlas, Bratislava
2004 Stretnutie generácií - Slovenský rozhlas, Bratislava
  / Spolok výtvarníkov Slovenska /
  PROEUROPA - UBS, Slovenský rozhlas, Bratislava
2005 "Snění v bílem"
  Dni slovenskej kultúry
  Statutárni město České Budějovice
  Jihočeské muzeum
2005 "Snění v bílem" - D+ Gallery Praha
2005 Arte Contemporanea Slovacca
  21 giugno 2005 Ascoli Piceno, Taliansko
2005 "Výstav k benefičnému koncertu", Peter Dvorský a priatelia
  Galéria Prezidentského paláca Salla Terana, Bratislava
2005 Art Prague
2006 Art Prague
2006 Twórczości Artystów Slowackich, Krakow, Poľsko
2006-7 "Her vision" výstava diel súčasných umelkýň zo Slovenska a USA v priestoroch veľvyslanectva - USA v SR
2007 Umelecká beseda Slovenská - ...k prameňom...
  Oravská galéria v Dolnom Kubíne
2007 - máj Slovenský inštitút - Rím / pri ambasáde SR /
2007 "Stretnutie generácií IV" - Pálfyho palác, Zámocká ulica, Bratislava
2006-2007 Mona Lisa - Prítomná minulosť
Západná terasa Bratislavského hradu 
2006-2007 Mona Lisa - Palazzo Comunale Montecosaro - Taliansko
2007 Mona Lisa - Vila Bruchello Porto Sant Elpidio - Taliansko 
2007 Mona Lisa - Galéria OPE - Příbram - ČR
2007 ...k prameňom... Oravská galéria 
2007 ...k prameňom... Slovenský inštitút - Rím (UBS)
2007-2008 Metamorfózy maľby - Oravská galéria (Spolok. výtv. Slovenska) 
2007-2008 Interpretácia skutočnosti
Umenie 2007 (Slovenská maľba, socha, grafika) - Dom umenia Bratislava
2007 Členská výstava pri príležitosti 15. výročia založenia - Pallfyho palác (Zámocká ul., Bratislava - Spolok. výtv. Slovenska)
2008 Členská výstava pri príležitosti 15. výročia založenia - Dom umenia Bratislava
2008 XVI. členská výstava - Dom umenia Bratislava (UBS)
2008 Profily UBS - Veľká sieň Trebišovského múzea
Profily UBS - Jasle - Poľsko
Profily UBS - Békešska Čaba - Maďarsko
2008 Maľované krajinou - Výstavná sieň Bratislavského hradu, Západná terasa 
2009 Maľované krajinou - Slovenský inštitút Berlín
2009 Stretnutie - Dom umenia Bratislava
2009 Čaro imaginácie - Východoslovenská galéria v Košiciach (UBS) 
2010 Stretnutie, Dom umenia, Bratislava - SVS
2010-2011 Obraz a Slovo, Doprastav, Bratislava
2009-2010 Ruskí a slovenskí výtvraní umelci, "CHAOS - KOZMOS" AIRCRAFT GALLERY, Bratislava, SVVU
2011 ARTMISA '90, 1921 - 2010, Dom umenia, Bratislava, Prešov - UBS
2011 Pocta V. KOMPÁNKOVI, Dom umenia, Bratislava - SVS
2011 SALÓN, Dom umenia, Bratislava - SVS
2011 Obraz a architektúra, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava - SVVU
2012 XXI. Salón, Nár. osvetové centrum, Bratislava
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov
2012 PARTITÚRA – Súzvuk múz, Nár. osvetové centrum, Bratislava
a Štátna filharmónia Košice – UBS
2012 Slov. poetická maľba – PRAHA, UBS
2013 RETROSPEKTÍVA – Nár. osvetové centrum, Bratislava – SPOLOČNOSŤ ARTEM
2013 20 rokov SVS – galéria RTVS Bratislava
2013 STRETNUTIE – galéria RTVS Bratislava
Spolok výtvarníkov Slovenska
2013 ARS SALUTEM - Nár. osvetové centrum, Bratislava
Galéria RTVS Bratislava
2014 PREMENY ŽIVLOV – galéria RTVS, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov
2014 STRETNUTIE – galéria RTVS Bratislava
Spolok výtvarníkov Slovenska
2015 STRETNUTIE – galéria RTVS Bratislava
Spolok výtvarníkov Slovenska
2015 PRÍLIVY A ODLIVY – galéria RTVS Bratislava Spoločnosť voľných výtvarných umelcov
2016 Bienále voľného výtvarného umenia 2016
Turčianska galéria v Martine, Slov. výtv. Umenia
2016 AMBITION – foyer Paneurópska vysoká škola, Bratislava – UBS
2016 Na spoločných vlnách - galéria RTVS Bratislava
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov
2016 XXV Salón 2016 – výstavné priestory UMELKY Bratislava
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov pri SVÚ
2017
CHAOS - Slov.inštitut v Prahe
2017
STRETNUTIE – galéria RTVS, Bratislava
2018 TOTUM ARTE - KASARNE KULTUR PARK, Košice
2018 STAROMESTKÝ UMELCI - Pistoriho palác, Bratislava
2018 STRETNUTIE - galéria RTVS, Bratislava
   
Mapa stránky